* hieronder de code om de video automatish te laten lopen *

Het ontwerpbestemmingsplan Ootmarsum Commanderiestraat heeft van 9 maart 2018 t/m 19 april 2018 ter inzage gelegen. Het bestemmingsplan ziet toe op de realisatie van twaalf woningbouwkavels langs de Commanderiestraat in Ootmarsum. Eén van de kavels is georiënteerd op het Oldenzaalsvoetpad. De gemeente Dinkelland geeft acht van de twaalf kavels uit. De andere kavels worden uitgegeven door een projectontwikkelaar. Zodra het plan definitief is vastgesteld, wordt gestart met de uitgifte van de kavels. Om in aanmerking te komen voor een kavel, moet u zich inschrijven bij de gemeente. Dit kan via het formulier op deze website of op de website van de gemeente Dinkelland: https://www.dinkelland.nl/inschrijven-bouwkavel