* hieronder de code om de video automatish te laten lopen *

De kavels 50 en 54 in het plan Spikkert 3 te Weerselo zijn beschikbaar gekomen voor verkoop. Deze kavels van resp. 242 m2 en 245 m2 zijn bestemd voor een twee onder een kap woning.

Wilt u meer informatie over de kavel en het plan kijk dan op onze website www.kavelsindinkelland.nl.

Wilt u in aanmerking komen voor deze kavels dan vragen wij u uiterlijk 29 april 2022 een mail, met hierin uw naam en adresgegevens en telefoonnummer, te sturen naar kavels@noaberkracht.nl.

Zijn er meerdere gegadigden voor deze kavels dan zal de notaris 3 mei a.s. de loting verrichten voor deze kavels. U hoort dan 3 of 4 mei van ons of u ingeloot bent.