* hieronder de code om de video automatish te laten lopen *

In Noord Deurningen is een plan ontwikkeld voor de bouw van 2 blokken van 3 rijenwoningen aan de Zuudplas. De kavelgrootte varieert van ±122 m2 tot ±230 m2. Deze woningen zijn ontwikkeld om starters meer kansen op de woningmarkt te bieden. Het bestemmingsplan hiervoor is inmiddels door de gemeenteraad vastgesteld en ligt tot en met 24 juli a.s. ter inzage. In september zullen we een informatieavond houden om geïnteresseerden nader te informeren. Nadere informatie hierover volgt nog. Heeft u al vragen over dit plan dan kunt u contact opnemen met de afdeling grondzaken en vastgoed van de gemeente Dinkelland.