* hieronder de code om de video automatish te laten lopen *

Het woningaanbod in Denekamp wordt uitgebreid met zes kavels voor twee rijenwoningen. Het zijn twee blokken van drie woningen. Er zijn drie kavels voor 55-plussers en drie kavels voor starters. De kavels liggen aan de Hopmanstraat in Denekamp. Het bestemmingsplan is onherroepelijk.

 

Kavels voor verschillende doelgroepen
De kavels 1 tot en met 3 worden toebedeeld aan senioren (55+). Deze kavels zijn iets groter (circa 140 m2 – 205 m2) zodat er levensloopbestendig gebouwd kan worden. De kavels 4 tot en met 6 zijn bedoeld voor starters. Deze kavels zijn iets smaller en kleiner (circa 118 m2 (exclusief pad) – 166 m2). De kavels zijn zowel geschikt voor hoogbouw als voor laagbouw en dus geschikt voor meerdere doelgroepen.

Start kaveluitgifte

Op 30 april aanstaande wordt de kaveluitgifte opgestart. Heeft u belangstelling voor één van de kavels? Zorg dan dat uiterlijk 14 mei 2021 de kavelkeuze bij ons binnen is. Inschrijven kan via onze website www.kavelsindinkelland.nl. De toewijzing van de kavels vindt plaats op maandag 17 mei om 19.00 uur. De uitgiftevoorwaarden en bouwmogelijkheden kunt u vinden op onze website www.kavelsindinkelland.nl.

Heeft u vragen over de uitgifte of over de kavels en de bouwmogelijkheden? Neem dan contact op met de gemeente Dinkelland op telefoonnummer 0541-854100 of via kavels@noaberkracht.nl.