* hieronder de code om de video automatish te laten lopen *

In Ootmarsum wordt het woningaanbod uitgebreid met zeven grote woningbouwkavels. De ruime kavels, van 787 m2 tot 983 m2, bieden de mogelijkheid om ruime woningen te bouwen. De kavels liggen nabij een parkje, een vijver, de Commanderie en het Openluchtmuseum.  Het bestemmingsplan ligt nog er inzage tot en met 28 mei aanstaande.

 

Beeldkwaliteitsplan
In het plan mogen woningen gebouwd worden met een goothoogte tussen de 3 en 4,5 meter en een bouwhoogte van 10 meter. In het beeldkwaliteitsplan is vastgelegd dat op deze kavels ‘schuurwoningen’ gebouwd moeten worden.

 

Start kaveluitgifte

Op 4 juni aanstaande wordt de kaveluitgifte opgestart (onder voorbehoud). Heeft u belangstelling voor één van de kavels? Zorg dan dat uiterlijk 18 juni 2021 de kavelkeuze bij ons binnen is. Inschrijven kan via onze website www.kavelsindinkelland.nl. De toewijzing van de kavels vindt plaats op maandag 21 juni om 19.00 uur. De uitgiftevoorwaarden en bouwmogelijkheden kunt u vinden op onze website www.kavelsindinkelland.nl.

 

Heeft u vragen over de uitgifte of over de kavels en de bouwmogelijkheden? Neem dan contact op met de gemeente Dinkelland op telefoonnummer 0541-854100 of via kavels@noaberkracht.nl.