* hieronder de code om de video automatish te laten lopen *

De gemeente Dinkelland heeft plannen om twee bedrijfskavels op het bedrijventerrein ‘De Mors’ uit te geven. Het betreft percelen met een oppervlakte van respectievelijk 4.028 m2 en 2.679 m2. Voor de uitgifte wordt een openbare selectieprocedure gevolgd conform het grondverkoopbeleid en het gronduitgifteprotocol voor bedrijfskavels van de gemeente Dinkelland.

Als u geïnteresseerd bent in (een deel van) deze percelen, kunt u bij de gemeente een gemotiveerd en onderbouwd schriftelijk verzoek tot aankoop indienen. Dit verzoek dient uiterlijk op 16 juni 2023 bij de gemeente binnen te zijn. Het college van burgemeester en wethouders beoordeeld alle ingekomen verzoeken aan de hand van verschillende criteria.

Meer informatie over deze uitgifte van bedrijfskavels op De Mors in Ootmarsum kunt u vinden in de bijgaande publicatie: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2023-180239.html. Voor verdere vragen over deze uitgifte kunt u contact opnemen met de heer L.B.H. Ottenhof van het organisatieonderdeel Fysieke leefomgeving – Team Vastgoed & Grondzaken, telefonisch bereikbaar via (0541-854100 / 06-13476976) of via e-mail (l.ottenhof@noaberkracht.nl).