Op deze pagina kunt u algemene informatie vinden

Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE)

Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE)

U kunt subsidie krijgen voor een deel van de gemaakte investeringskosten bij de aanschaf van één of meer:

  • Warmtepompen
  • Zonneboilers
  • Biomassa ketels
  • Pelletkachels

De ISDE regeling is voor zowel particulieren als zakelijke gebruikers. Meer informatie over de regeling vind u hier .

Terugvragen BTW zonnepanelen

Het is mogelijk om bij een investering in PV panelen de BTW terug te vragen.

Meer informatie vind u hier.


Neem contact op met het energieloket

Starterslening

Koopt u voor het eerst een woning? Of start u op de woningmarkt door een nieuwe woning te bouwen? En zijn de woonlasten te hoog voor uw inkomen? Dan kan het zijn dat u in aanmerking komt voor een starterslening.

De starterslening overbrugt het verschil tussen de kosten van de aankoop van de woning en wat u maximaal kunt lenen volgens de Nationale Hypotheek Garantie (NHG). Een starterslening is een tweede hypotheek, als aanvulling op uw eerste hypotheek. U krijgt de lening voor maximaal 30 jaar en de rente staat voor 15 jaar vast. De eerste drie jaar hoeft u geen rente en aflossing te betalen.

De gemeenteraad beslist of de gemeente startersleningen verstrekt en hoeveel geld hiervoor beschikbaar is. Het kan dus voorkomen dat er geen geld meer is om aan uw verzoek om een starterslening te kunnen voldoen.

De verwervingskosten van de te bouwen of te kopen woning bedragen maximaal € 210.000,-.

De verwervingskosten zijn de koopsom inclusief alle bijkomende kosten die u maakt om een woning te kopen of te bouwen.

 

Aanvraagprocedure

 

Eerst vult u de checklist in.  U moet elke vraag met “ja” kunnen beantwoorden om in aanmerking te kunnen komen voor een starterslening. De ingevulde checklist kunt u bij de gemeente afgeven of u vult de checklist in als u in het gemeentehuis bent.

U kunt hiervoor een afspraak maken met het Klant Contact Centrum, team Wonen en Leven.

Nadat de gemeente de checklist heeft beoordeeld, besluit de gemeente of u in aanmerking komt voor het aanvragen van een starterslening bij Stichting Stimuleringsfonds Huisvesting Nederlandse Gemeenten (SVn). Het voor de aanvraag benodigde aanvraagformulier zal dan per e-mail aan u worden toegezonden.

SVn voert een financiële toets uit om te bepalen of u in aanmerking komt voor een starterslening. Deze lening kent conform de gemeentelijke verordening een maximum van € 25.000,-. SVn stelt de definitieve hoogte van de starterslening vast. Het leningsbedrag is inclusief afsluitkosten SVn en een borgtochtprovisie voor de Nationale Hypotheekgarantie (NHG).

SVn zal uw aanvraag verder afhandelen en de administratie van uw starterslening verzorgen.

Als u niet in aanmerking komt voor het aanvragen van een starterslening, ontvangt u een afwijzingsbrief van SVn.

Voor meer informatie over de starterslening kunt u contact opnemen met het Klant Contact Centrum, team wonen en Leven of kijken op de website van SVn: www.svn.nl.

 

Contact:

Gemeente Dinkelland
Nicolaasplein 5
7591 MA Denekamp
Postbus 11
7590 AA Denekamp

Openingstijden:

We werken op afspraak en zijn telefonisch bereikbaar op:


maandag t/m donderdag:  8:30  – 17:00

Vrijdag:     8:30  – 12:30


Telefoon – Mail:

Tel. 0541-854100 of 140541
Fax 0541-854320
Email info@dinkelland.nl

Volg ons op Facebook
Volg ons op Twitter