* hieronder de code om de video automatish te laten lopen *

De afgelopen periode zijn er volop ontwikkelingen geweest rondom verschillende woningbouwplannen in de gemeente Dinkelland.

Ruimte voor nieuwbouw, dat vinden we belangrijk in de gemeente Dinkelland. Voldoende woningaanbod voor iedereen, zodat inwoners niet uit Dinkelland weg moeten trekken om de enige reden dat er geen aanbod beschikbaar is. Er zijn zeven woningbouwplannen in ontwikkeling en deze zijn verdeeld over vijf kernen.

Denekamp
Voor de locatie Hopmanstraat in Denekamp is een plan gemaakt voor zes woningen. Alle kavels zijn inmiddels verkocht. In de komende periode worden de woningen gebouwd.

In Denekamp wordt daarnaast ook gewerkt aan een bestemmingsplan voor veertig woningen binnen de rondweg op de locatie Denekamp Oost. Het ruimtelijk ontwerp kan in de komende periode worden afgerond. Er wordt nog gewerkt aan het afronden van enkele onderzoeken. Voor Denekamp Oost moet de ruimtelijke procedure (het bestemmingsplan) nog starten. De kavels gaan in de loop van 2022 in uitgifte.

 

Ootmarsum
De zeven kavels op de locatie Erve Molenbeek in Ootmarsum zijn verkocht. De gemeente werkt aan het bouwrijp maken van de kavels. Vervolgens kunnen de woningen gebouwd worden.

In Ootmarsum wordt er daarnaast nog gewerkt aan het bestemmingsplan Brookhuis Noordwest. Dit is het laatste gebied binnen Brookhuis waar nog woningen worden gebouwd. Op Brookhuis kunnen 24 woningen worden gebouwd. Er wordt gewerkt aan een bestemmingsplan om ter inzage te leggen. De kavels gaan naar verwachting in de loop van 2022 in uitgifte.

Deurningen

Op het voormalige Vierde Veld van DSVD in Deurningen is een plan gemaakt voor elf woningen, voornamelijk kavels voor starters en senioren. Het plan is gebaseerd op een plan vanuit de gemeenschap. Het bestemmingsplan voor deze locatie wordt in principe vastgesteld op 21 september 2021. Vervolgens moet de locatie bouwrijp gemaakt worden en kunnen de kavels naar verwachting eind 2021 in uitgifte.

Saasveld

De Lenne is de locatie voor een nieuw woningbouwplan in Saasveld. Het plan voor vijftien woningen is ontstaan in samenwerking met de gemeenschap. Het aanbod is variërend. Het bestemmingsplan wordt in principe vastgesteld op 21 september aanstaande Vervolgens moet de locatie bouwrijp gemaakt worden en kunnen de kavels naar verwachting aan het einde van dit jaar in uitgifte.

 

Weerselo
Het bestemmingsplan voor Spikkert 3 in Weerselo ligt ter inzage tot 17 september 2021. Daarna moet het bestemmingsplan worden vastgesteld, mogelijk gebeurt dat nog in 2021. Nadat de locatie bouwrijp is gemaakt, kunnen er 33 woningen worden gebouwd. Het gaat hier om vrijstaande woningen, twee-onder-één-kap woningen en een paar kleine rijtjes van drie of vier woningen. Naar verwachting kan de kaveluitgifte begin 2022 starten.

 

Kortom, de woningbouwplannen binnen de gemeente Dinkelland zijn volop in ontwikkeling. We vinden het belangrijk om iedereen in op de hoogte te houden van het woningaanbod en houden daarom de inwoners van de gemeente Dinkelland graag op de hoogte via www.kavelsindinkelland.nl en onze social media kanalen.

 

Meer informatie kunt u ook tijdens de woonbeurs krijgen. Deze zal op vrijdag 29 en zaterdag 30 oktober a.s. (onder voorbehoud van wijzigingen in de corona maatregelen) worden gehouden in zaal Morshuis in Albergen. Meer informatie over de woonbeurs volgt.