Uitgifte rijenwoningen Diezelkamp 2e fase Saasveld

Op maandag 26 november om 20.00 uur wordt een informatieavond gehouden over de uitgifte van de rijenwoningen in het plan Diezelkamp 2e fase in Saasveld. De avond wordt gehouden bij Dancing Bruins, Gravenallee 2 te Saasveld. Deze avond is alléén bedoeld voor de...
WOON2018

WOON2018

Op vrijdag 2 en zaterdag 3 november 2018 organiseren de gemeenten Dinkelland en Tubbergen samen met een aantal ondernemers WOON2018. WOON2018 is een beurs met als doel belangstellenden te informeren over de moge­lijkheden op het gebied van (ver)bouwen en wonen....

Woonrijp maken plan Deurninger Es

In januari 2018 heeft er een bewonersavond plaatsgevonden. De reacties op de vragen en opmerkingen die op het conceptplan zijn gemaakt zijn verwerkt in een reactienota. De reactienota op thema en de aangepaste tekeningen zijn hieronder te raadplegen. Overzicht...

Ontwerp-bestemmingsplan Diezelkamp Saasveld

Op 19 juni 2018 heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Dinkelland ingestemd met het ontwerp-bestemmingsplan ‘Saasveld, Diezelkamp 2 afronding. Het plan betreft de afronding van de wijk Diezelkamp. Aan de noordzijde van de Diezelkamp komen 4...

Starten woonrijp maken plan Brookhuis

In het plan Brookhuis wordt gestart met het woonrijp maken. Dit gebeurt in fases. In april 2018 starten de eerste werkzaamheden en de verwachting is dat het woonrijp maken in het voorjaar van 2020 wordt afgerond. Uiteraard is deze planning onder voorbehoud in verband...