* hieronder de code om de video automatish te laten lopen *
WOON2018

WOON2018

Op vrijdag 2 en zaterdag 3 november 2018 organiseren de gemeenten Dinkelland en Tubbergen samen met een aantal ondernemers WOON2018. WOON2018 is een beurs met als doel belangstellenden te informeren over de moge­lijkheden op het gebied van (ver)bouwen en wonen....

Woonrijp maken plan Deurninger Es

In januari 2018 heeft er een bewonersavond plaatsgevonden. De reacties op de vragen en opmerkingen die op het conceptplan zijn gemaakt zijn verwerkt in een reactienota. De reactienota op thema en de aangepaste tekeningen zijn hieronder te raadplegen. Overzicht...

Ontwerp-bestemmingsplan Diezelkamp Saasveld

Op 19 juni 2018 heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Dinkelland ingestemd met het ontwerp-bestemmingsplan ‘Saasveld, Diezelkamp 2 afronding. Het plan betreft de afronding van de wijk Diezelkamp. Aan de noordzijde van de Diezelkamp komen 4...