* hieronder de code om de video automatish te laten lopen *

Op 19 juni 2018 heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Dinkelland ingestemd met het ontwerp-bestemmingsplan ‘Saasveld, Diezelkamp 2 afronding. Het plan betreft de afronding van de wijk Diezelkamp. Aan de noordzijde van de Diezelkamp komen 4 kavels voor vrijstaande woningen. Aan de zuidzijde van de weg komen 7 rijenwoningen (betreffende een blok van 4 en een blok van 3). Met deze programmering beogen wij zoveel mogelijk te voldoen aan de behoefte van Saasveld. Met name het aanbod rijenwoningen voorziet concreet in de vraag van starters. De vrijstaande kavels vinden wij noodzakelijk om de wijk stedenbouwkundig volwaardig af te ronden.

Het plan ligt ter inzage vanaf 6 juli 2018 tot en met 16 augustus 2018.