* hieronder de code om de video automatish te laten lopen *

Vanaf 12 augustus ligt ontwerpbestemmingsplan Denekamp Oost ter inzage

Wil jij wonen in een groene wijk in Denekamp met veel speelvoorzieningen en voldoende parkeerplaatsen?
Met ingang van 12 augustus 2022 ligt het ontwerpbestemmingsplan Denekamp Oost voor de wettelijke termijn van 6 weken ter inzage. Als er geen zienswijzen worden ingediend, kunnen we aan het einde van dit jaar het bestemmingsplan vaststellen. Zodra het bestemmingsplan onherroepelijk is, starten we met het bouwrijp maken en met de bouwkaveluitgifte. We verwachten in het voorjaar van 2023 te kunnen starten. Het bestemmingsplan is in te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl

De nieuwbouwwijk Denekamp Oost komt binnen de rondweg van Denekamp. De wijk biedt ruimte voor 40 kavels; vrijstaande, twee-onder-één-kap- en rijenwoningen. Starters, senioren, doorstromers en gezinnen kunnen er een woning bouwen. De kavels variëren van zo’n 125 m² tot ruim 600 m². De kavels 1 t/m 10, 14, 31 en 32 zijn met een recht van eerste koop toegewezen. De overige 29 kavels komen beschikbaar voor de uitgifte. De kavels worden via loting uitgegeven. Inschrijven voor een kavel kan op het moment dat de uitgifte start.