* hieronder de code om de video automatish te laten lopen *

Eind april 2018 wordt het ontwerpbestemmingsplan Diezelkamp Saasveld ter inzage gelegd. Dit kunt u inzien in het gemeentehuis of op https://www.dinkelland.nl/ruimtelijke-plannen. Aan de Noordzijde van de straat Diezelkamp komen vier kavels voor vrijstaande woningen. Aan de zuidzijde van de weg komen zeven rijenwoningen (betreffende een blok van vier en een blok van drie). Hierbij is zoveel mogelijk rekening gehouden met de behoefte van Saasveld. Met name het aanbod rijenwoningen voorziet concreet in de vraag van starters. Dit is naar voren gekomen uit bijeenkomsten. De wijk wordt door de vrijstaande woningen afgerond.