* hieronder de code om de video automatish te laten lopen *

Het woningaanbod in Noord Deurningen wordt uitgebreid met zes kavels voor twee-onder-een-kapwoningen en twee kavels voor vrijstaande woningen. De kavels liggen aan de Zuudplas in Noord Deurningen. Het bestemmingsplan is al gereed.
Het kaveloppervlak van de twee-onder-een-kapwoningen varieert tussen de circa 230 en 330m2. Op de hoeken liggen twee kavels voor vrijstaande woningen van circa 420 m2. De kavels zijn zowel geschikt voor hoogbouw als voor laagbouw en dus geschikt voor meerdere doelgroepen.

Op 29 maart aanstaande wordt de kaveluitgifte opgestart. Heeft u belangstelling voor één van de kavels? Zorg dan dat uiterlijk 9 april 2021 de kavelkeuze bij ons binnen is. De toewijzing van de kavels vindt plaats op maandag 12 april om 19.00 uur. De uitgiftevoorwaarden en bouwmogelijkheden kunt u vinden op onze website www.kavelsindinkelland.nl.

Heeft u vragen over de uitgifte of over de kavels en de bouwmogelijkheden? Neem dan contact op met de gemeente Dinkelland op telefoonnummer 0541-854100 of via kavels@noaberkracht.nl.